ปัญหาเอกสาร แยกตามประเภทงานในอุตสาหกรรมการผลิต

ฝ่ายออกแบบและพัฒนา

ประเภทของเอกสาร

  • ดรออิ้งที่ออกแบบไว้ / ข้อกำหนดทางเทคนิค
  • แบบฟอร์มเปลี่ยนคำร้อง
  • เอกสารวางแผนโปรเจ็ค

ปัญหา

ไม่สามารถจัดการรุ่นของไฟล์ได้ ยากต่อการทราบและติดตามเวอร์ชันล่าสุดรวมถึงเวอร์ชันก่อนหน้า

ค้นหาด้วยชื่อไฟล์และค้นหาเอกสารที่ต้องการได้ยาก

ไม่สามารถควบคุมการเข้าถึงเอกสารแต่ละฉบับได้ด้วยการควบคุมความปลอดภัยอย่างละเอียด

ฝ่ายผลิตและตรวจสอบคุณภาพ

ประเภทของเอกสาร

  • แผนงานการผลิต / คำแนะนำ
  • การผลิตรายวัน และ รายงานการทำงาน
  • รายงานการควบคุมคุณภาพ

ปัญหา

การสแกนกระดาษทำให้จัดเรียงและจัดการเอกสารได้ยาก

ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของข้อมูลจากการอ่าน OCR

ไม่สามารถใช้ข้อมูลเอกสารที่สแกนได้ เช่น การรวมข้อมูลตัวเลข

ฝ่ายจัดซื้อและบัญชี

ประเภทของเอกสาร

  • ใบเสนอราคา / ใบสั่งซื้อ
  • ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ
  • เอกสารสัญญา

ปัญหา

การแลกเปลี่ยนเอกสารทางอีเมลทำให้การจัดการยุ่งยาก

ระบุอีเมลผิดหรือแนบไฟล์ผิดเมื่อส่งเอกสาร

ไม่แน่ใจว่าคู่ค้าทางธุรกิจกำลังตรวจสอบเอกสารที่ส่งมาทางอีเมลหรือไม่

iA Documents สามารถทำ Digital Transformation ในธุรกิจ โดยจัดการเอกสารแบบศูนย์กลางจากระบบที่หลากหลาย ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลแบบเป็นระบบ ทั้งยังทำให้การแจกจ่ายเอกสารระหว่างบริษัทเป็นแบบดิจิทัลด้วยเช่นกัน

คุณสมบัติของ iA Documents

ฟังก์ชัน OCR และการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อรองรับการทำรายงานในรูปแบบกระดาษให้เป็นแบบดิจิทัล

การจัดการเอกสารอย่างละเอียดสำหรับทุกแผนก

iA TransPrint เพื่อขับเคลื่อนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารทั้งหมด*

กรณีการใช้งานจริงของ WingArc 1st

ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iA Documents